ĐURĐEVIĆ (GEORGIO, GIORGI), BENEDIKT

ĐURĐEVIĆ (GEORGIO, GIORGI), BENEDIKT, plemić (Dubrovnik, oko 1500 – Carigrad, 1542).

Grb obitelji Giorgi

Grb obitelji Đurđević (Georgio, Giorgi)

Sin Marina i Anule Gundulić (Gondola). U Veliko vijeće primljen je 1520. God. 1529. oženio se Petrom Prodanello i imao kćer jedinicu Anicu, ženu Rada (Rafa) Marinova Gučetića, na čijem je piru 1554. prikazan Džuho Krpeta. Umro je kao poklisar u Carigradu.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić