ĐUROVIĆ, FRANO

ĐUROVIĆ, FRANO, hrv. skladatelj (Dubrovnik, 25. VI. 1971).

Diplomirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je i zaposlen. Bavi se skladanjem orkestralnih, komornih, instrumentalnih i elektroničkih skladbi, a glazbu kombinira s različitim oblicima vizualnih umjetnosti. Radio je elektroniku i režiju zvuka za balet Tramvaj zvan čežnja Mladena Tarbuka (Muzički biennale, Zagreb, 2005), autor je orkestracije i aranžmana za glazbu Tamare Obrovac u filmu Što je muškarac bez brkova (2005) Hrvoja Hribara, glazbe za predstave izvedene u Zagrebačkom kazalištu mladih (Ana Karenjina, Galeb, Noć pjeva pjesme svoje), Teatru&TD (Didona i Eneja/Smrt u Veneciji), Dramskom kazalištu »Gavela« (Turandot), HNK Varaždin (Dundo Maroje), Dubrovačkim ljetnim igrama (Skup), Splitskom ljetu (Bakhe).

Komornu operu Eto vas skladao je na libreto koji je napisao Dubravko Mihanović prema fragmentima komedije Pjerin. Izvedena je 21. IV. 2007. na Zagrebačkom biennalu u bloku Putovi suvremene opere. Likovi su Pjerin I i II, Mrva, Dijana, Krčmarica, Lučila te Obložder i Pjerinov otac. Orkestar je komoran: flauta, bas-klarinet, fagot, violončelo, kontrabas, udaraljke i elektronika.

Podijelite:
Autor: Ileana Grazio