Predgovor digitalnom izdanju

Digitalno izdanje „Leksikona Marina Držića“ ujedno je i prvi takav leksikon posvećen jednomu hrvatskom dopreporodnom književniku. Suradnjom Doma Marina Držića u Dubrovniku i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža Držićev opus, život te život njegovih djela, nakon njegove smrti postaje svima dostupan.

Predgovor tiskanom izdanju

Ovaj je enciklopedijski leksikon izrađen u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu te posvećen djelu i životu najboljeg i najpoznatijega hrvatskoga dramskog pisca. Naš je leksikon osim toga do sada najobuhvatniji prikaz renesansne epohe i tadašnje kulture u hrvatskom jeziku. Premda bez ostatka izveden u tradiciji i metodi moderne hrvatske leksikografije, zamišljen je i organiziran kao samosvojan i osebujan enciklopedijski krajolik; u našoj publicističkoj praksi, osim srodnoga projekta o Miroslavu Krleži, nema prethodnice.

Upute čitateljima

Upute čitateljima i popis upotrijebljenih kratica

Uredništvo

UREDNICI
Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt