ĐURĐEVIĆ (GEORGIO, GIORGI), ANICA

ĐURĐEVIĆ (GEORGIO, GIORGI), ANICA, plemkinja (Dubrovnik, oko 1530 – ?).

Kći Benedikta i Petre Prodanello, iz ogranka Đurđevića s nadimkom Tamarić. U ožujku 1553. sklopila je bračni ugovor s Radom (Rafrinovim Gučetićem, vođom kaz. družine Gardzarija, a bratom Nikole Gučetića, vodećim dubr. trgovcem u Londonu u drugoj pol. XVI. st. Imala je dva sina: Marina i Nikolu, te šest kćeri: Maru, Mariju, Pȅru, Oru, Maru (mlađu) i Niku. Jedna od kćeri, Pȅra, bila je žena Jeronima Gundulića, strica pjesnika Ivana. Na njezinu je piru 1554. prikazan Džuho Krpeta.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić