ĐORĐEVIĆ, BOJAN

ĐORĐEVIĆ, BOJAN, srpski književni povjesničar (Trstenik, 11. VI. 1965).

Diplomirao jugoslavenske književnosti i opću književnost (1989) na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je doktorirao 2003. radom o Nikoli Nalješkoviću. Od 1995. radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Osnovna su područja njegova interesa dubrovačka ranonovovjekovna književnost, ponajprije knjiž. kultura renesanse i baroka, te srpska kult. povijest. Objavio je monografiju Nikola Nalješković, dubrovački pisac XVI veka (2005). Veći broj tekstova posvetio je dubr. baroknim dramatičarima, posebice Juniju Palmotiću, a o M. Držiću pisao je u radovima Vreme u drami: o problemu temporalnosti u Držićevoj »Noveli od Stanca« (1997) i Između farse i ekloge: problem dramskog vremena u »Veneri i Adonu« Marina Držića (2004).

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt