DIJANA

DIJANA, lik u drami Grižula.

Dijana, Grižula

Suzana Nikolić kao Dijana, Grižula,
Dubrovačke ljetne igre, 2004 (redatelj Paolo Magelli)

Božica, vladarica vilinskoga svijeta. Vila koja govori drugi prolog naziva ju i Čistoća. Pojavljuje se u drugom i četvrtom prizoru drugoga čina te prvom i šestom prizoru četvrtoga čina. Nema važniju ulogu u fabuli, ugl. izdaje zapovijedi vilama i savjetuje se s Mudrosti: naređuje vilama da postave zamku Plakiru, a zatim mijenja odluku pa naređuje da vile ne izlaze iz dvora, nego da se s Plakirom bore »starijem oružjem« – neka ga gađaju jabukama. Nakon što Plakir uhvati jednu vilu, Dijana prekori Mudros da je zaspala, a vilama savjetuje neka jedna postavi Plakiru mrežu, a druga neka bude spremna s lukom i strijelama zarobiti ga i tako se osvetiti »zlomu krvniku«. Kad Plakira uhvate, naređuje da ga omrče i zatvore u tamnicu. Dijana ni u jednom trenutku ne dolazi u kontakt s predstavnicima vlaškoga svijeta, a katkad neizravno komunicira i sa svojim okruženjem (primjerice s Pravdom).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin