DIJANA

DIJANA, lik u komediji Pjerin.

Javlja se u trećem i petom činu. Siromašna ali lijepa Dubrovkinja, koja bi završila u samostanu da se u nju nije zaljubio Pjerin I i tajno se, bez znanja svojega oca, njome vjerio. Njezinih je sačuvanih replika malo, pa ju više predstavljaju drugi likovi.

Podijelite:
Autor: Zlata Šundalić