DIJANIN OTAC

DIJANIN OTAC, lik u komediji Pjerin.

Javlja se u petom činu, razgovara sa sluškinjom Mrvom, ali se ne zna kako se zove. Pero Budmani pretpostavlja da je tajna vjeridba između Dijane i Pjerina I obavljena u dogovoru s Dijaninim ocem (»Pjerin« Marina Držića, 1902).

Podijelite:
Autor: Zlata Šundalić