DESPIĆ, DEJAN

DESPIĆ, DEJAN, srpski skladatelj i dirigent (Beograd, 11. V. 1930).

Studij kompozicije i dirigiranja završio 1955. na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Na tamošnjoj Muzičkoj školi Mokranjac bio je profesor, a od 1965. predavao je teorijske predmete na Fakultetu muzičke umetnosti. Pozornost privlače njegova koncertantna djela (posebice za puhaće instrumente), kao i komorna (gudački kvarteti, divertimenti, klavirski trio) i klavirska djela (od minijatura do sonata).

U Dubrovačkom kanconijeru za mezzosopran i klavir (ili čembalo), skladanom na stihove renesansnih dubrovačkih pjesnika i praizvedenom u Beogradu 1989, nalazi se uglazbljena pjesma M. Držića Cvit liepe mladosti s godišti odhodi.

Podijelite:
Autor: Nedjeljko Fabrio