DEŽELIĆ, VELIMIR, MLAĐI

DEŽELIĆ, VELIMIR, MLAĐI, hrvatski književnik, lutkar i redatelj (Beč, 28. V. 1888 – Zagreb, 10. III. 1976).

Studirao u Beču, Münchenu i Zagrebu, gdje je diplomirao pravo 1919. Bio direktor sveuč. pisarne (1919–21), član Ustavotvorne skupštine (1921), službenik Savske banovine (1940–41), pročelnik Ministarstva unutrašnjih poslova (1942–44). Pripadao je krugu kat. intelektualaca, bio ravnatelj Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima(1909–23). Pisao je libreta za opere Božidara Širole i tekstove za oratorije, lutkarske igrokaze, pjesme i pripovijesti za mladež, romane s pov. temama, romansirane biografije o sv. Ćirilu i sv. Jeronimu te moralno-didaktične romane iz suvremenog života. Jedan je od suosnivača Teatra marioneta (1920) u Zagrebu.

U tom je kazalištu, na pozornici u kinu Helios (danas Dramsko kazalište »Gavella«), 1921. režirao Skupa u preradi Berislava Deželića, a scenografiji i kostimografiji Ljube Babića. Slavko Batušić (Držić na zagrebačkoj sceni, 1962) spominje to marionetsko uprizorenje i govori o sačuvanim Babićevim nacrtima za figurine, ali i da o izvedbi nema potanje dokumentacije. Vojmil Rabadan (Istina je dovoljna veličini Marina Držića, 1969) naveo je, na temelju sačuvanoga plakata, da je izvedba bila 2. i 3. IV. te da je »tekst pod originalnim naslovom Skup i podnaslovom ‘Škrtac”za marionete ‘udesio’ dr V. D., i to zanimljivom podjelom u šest slika koje se odigravaju u Skupovu domu (1, 3, 6), na Stradunu (2), nedaleko Skupove kuće (4) i na groblju (5)«. O predstavi je pisao Milan Čečuk ističući da je ta predstava za ono doba »bila odista kuriozum i teatarski pothvat prvog reda, gotovo ravan onom iz 1895. kada je reformator hrvatskog glumišta Stjepan Miletić praizvedbom ‘Novele od Stanca’poslije tri i pol stoljeća oživio Držića na sceni« (Zagrebačke lutke i lutkari, Prolog, 1975, 23–24). Prema istraživanjima Antonije Bogner-Šaban (Marionete osvajaju Zagreb, 1988), Skup je, kao jednočinska verzija pod naslovom Škrtac, premijerno izveden 3. IV. 1921. s ukupno četiri predstave do 7. IV. 1921.

Podijelite:
Autor: Mirjana Mataija