DERENČIN, MARIJAN

DERENČIN, MARIJAN, hrvatski dramatičar, novinar, pravnik i političar (Rijeka, 24. XI. 1836 – Zagreb, 8. II. 1908).

Pravo doktorirao u Beču 1860. Bio je odjelni predstojnik za pravosuđe u Zagrebu (1876–83), vladin povjerenik za kazalište (1880–82), dugogodišnji saborski zastupnik, odvjetnik, kriminolog i penolog. Izvedene su mu komedije Tri braka (1891), Primadona (1893), Ladanjska opozicija (1896), tragedija Slijepčeva žena (1893), a anonimno je tiskao alegorijski dramolet Zaruke Hrvatske (1884), u kojem se zauzimao za terit. integritet hrv. zemalja.

Pod pseud. Dundo Maroje (ostali su Milivoj Primorac i Rodoljub), u »satiričko-humorističkom listu« Satir, koji je izdavao Mile Maravić, kao urednik potpisivao je 1901 (dvanaest brojeva) epigrame, satiričke crtice, pošalice i rimovane glose o aktualnim polit. prilikama.

Podijelite:
Autor: Nikola Batušić