ZIZZERI, CVIJETO

ZIZZERI, CVIJETO, antunin, trgovac (?, oko 1510 – ?).

Sin Miha i Dekuše Turčinović. Braća Marin i Nikola rano su umrli, a imao je još brata Marina (drugog) te sestre Rusu, Katu i Anicu. Potječe iz ugledne antuninske obitelji, koja se sred. XIV. st. doselila iz Kotora u Dubrovnik. God. 1536. sklopio je bračni ugovor s Cvijetom,kćeri Nikole Šimunova Allegrettija, s kojom je imao sinove Miha i Nikolu te kćeri Dešu (Dekušu) i Katu. Brat Marin, dominikanac redovničkog imena Pavao, slovio je kao vrstan gramatičar i govornik; fra Ambroz Gučetić 1580. objavio mu je zbirku propovijedi na hrv. jeziku.

Dana 22. V. 1550. Zizzeri je pozajmio M. Držiću pedeset dukata. Zašto je novac Držiću trebao, ne zna se; Petar Kolendić pretpostavlja da je te godine Držić otputovao u Rim (Premijera Držićeva »Dunda Maroja«, 1951).

Podijelite:
Autor: Zrinka Pešorda Vardić