ZIZZERI, BARTUL

ZIZZERI, BARTUL, antunin (Dubrovnik, oko 1474 – ?).

Sin Marina i Anule Fifa. Imao je braću Dominika, Džoru i Lucijana, sestre Margaritu i Katarinu te polubraću Miha i Nikolu (iz očeva prvog braka s Rusom Kotrulj). Prvi bračni ugovor sklopio je 3. V. 1493. s Franom Brugnoli, ali je ona umrla prije sklapanja braka. Drugi bračni ugovor sklopio je 22. VI. 1501. s Petrunjelom Franco, s kojom je imao kćer Anicu. Treći bračni ugovor sklopio je 6. XI. 1511. s Paulom Sfondrati, s kojom je imao sinove Marina i Bartula te dvije kćeri istoga imena – Magdalena (jedna je bila redovnica).

Jamstvo B. Zizzerija

Jamstvo B. Zizzerija da će M. Držić novčanu potporu utrošiti na studij
(Državni arhiv u Dubrovniku, Consilium Minus, sv. 38, f. 7r a tergo)

Dana 12. VI. 1538. posredovao je u nekom dogovoru između Vicka i M. Držića te bačvara Ivana Mihova, budući da su se među njima pojavile nesuglasice, koje su htjeli prijateljski riješiti. U dokumentu je zabilježeno da su se obje strane odlučile za »prudentem virum Bartholomeum Mar. de Zizeris« (»mudrog muža«), koji je odredio da Ivan plati dug od šezdeset dukata i četiristo dvadeset aspri, što je on i učinio, ali tek nakon 16. X., kad je zatvoren, uz prijetnju da će ostati utamničen dok dug ne vrati. Dana 24. VIII. 1538. Vijeće umoljenih donijelo je odluku (osamnaest glasova za, petnaest protiv) da se Držiću odobri novčana potpora od trideset dukata za odlazak na školovanje, s tim da mora naći jamca, za što mu je trebalo nešto više od mjesec dana: 30. IX. Malo vijeće potvrdilo je Bartula: »Bartholomeus Marini de Zizeris fuit acceptatus pleggiarius pro ducatis triginta datis Domino Marino Darxae eunti ad studium secundum partem Consilii Rogatorum« (»Bartul Marinov Zizzeri prihvaćen je kao jamac za trideset dukata danih gospodinu Marinu Držiću koji ide studirati, u skladu s odlukom Vijeća umoljenih«). U zapisniku Vijeća umoljenih uz glavnu odluku o davanju stipendije dopisano je sa strane (na lijevoj margini) da se Bartul pojavio kao jamac, kao i Nikola Ivanov Mažibradić: »Die ult.o sept. 1538 Bar.s de Zizeris se constituit plegium et pro dicto D. Marino fuit contrascriptus Nicolaus Masibradich« (»Posljednjega dana rujna 1538. Bartul Zizzeri pojavio se kao jamac, a kao drugi jamac za rečenoga don Marina potpisao se Nikola Mažibradić«).

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić i Milovan Tatarin