TREĆA VILA

TREĆA VILA, lik u drami Grižula. Službenica božice Dijane.

Pojavljuje se u drugom, četvrtom i petom prizoru drugoga čina te prvom, petom (bez replike) i šestom (bez replike) prizoru četvrtoga čina. U prvom pojavljivanju govori dvostruko rimovanim dvanaestercem, predlažući da ona i njezine družice Plakiru postave zamku. Kad se Plakir pojavi, hrabri Prvu i Drugu vilu, napominjući da se ne obaziru na riječi koje će izgovoriti ni na njegov veseli pogled, a zatim počinje bacati jabuke na Plakira. Kad Dijana sazna da je Plakir oteo jednu vilu, naređuje vilama da mu postave zamku, što čini Treća vila.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin