TREBOTIĆ, MATKO

TREBOTIĆ, MATKO, hrvatski slikar i grafičar (Milna, 13. I. 1935).

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1961. Usavršavao grafiku na Visokoj školi u Essenu. Isprva je slikao ustrojene kompozicije s predmetima razmještenima u kadrovima (Dva stola, 1978), geometrijske motive s lirskim pojedinostima (Stari jedrenjak, 1989), a poč. 1990-ih razvio je dramatičniji stil, stavljajući u prvi plan simbol križa (Križ za …, 1991). U potonjim radovima bavi se oslikavanjem velikih platna svečanih kaz. zastora, za splitski HNK, u povodu proslave 1700 godina grada Splita 2005, i dubrovačko Kazalište Marina Držića, u počast Dubrovniku, kao uvod u proslavu petstote obljetnice rođenja M. Držića 2008. Svečani zastor Kazališta Marina Držića Boje i svjetlosti Grada predstavljen je 19. X. 2007. Platno zastora (7,5m × 5m) osmislio je kao apstraktnu kolorističku površinu dominantne žute boje na koju je otisnuo tekst iz prologa Tirene.

Podijelite:
Autor: Marina Ljubić