ROD (RODOS)

ROD (RODOS), otok u istočnom Egejskom moru, smješten blizu obale Male Azije.

Karta Roda

Simon Pinargenti, Karta Roda, 1573.

Poč. XIV. st. zauzeo ga je viteški red ivanovaca i pretvorio u bazu svojih piratskih i vojnih operacija protiv musl. snaga u Istočnom Mediteranu. Nakon dviju neuspješnih opsada egip. mameluka (1444) i tur. sultana Mehmeda II. (1480), otok je 1522, nakon višemjesečnog sukoba, osvojila golema vojska koju je osobno predvodio sultan Sulejman II. Zakonodavac. Taj je poraz, koji je bitno pridonio uspostavi osman. dominacije u Istočnom Mediteranu, snažno odjeknuo u kršć. svijetu, a istjeranim ivanovcima car Karlo V. je 1530, kao kompenzaciju za izgubljeni Rod, prepustio Maltu.

M. Držić spominje Rod u pismu Cosimu I. Mediciju od 2. VII. 1566, tvrdeći kako postoji način – što mu je navodno priopćio neki Dubrovčanin – da se lukavstvom iznova osvoji taj izvrsno utvrđen otok, jer su Turci neoprezni i sigurni u sebe: »I premda je veliki Turčin moćan, ima malih ljudi što su uvjereni i sigurni da bi s osam galija i s nekim njima poznatim vještinama jamačno ponovno osvojili Rod. Oni uvelike računaju s tim što Turci sebi ne predočuju takve opasnosti pa ne drže može se reći nikakve straže u tvrđavama, nego, smatrajući da im sigurnost daje samo njihovo ime i straža galija, ljeti odlaze amo-tamo u pljačku, tako da je Rod (prema spomenutom Dubrovčaninu) izložen otimaču ako se tu zatekne«. Držiću je Rod samo primjer za tezu koju stalno varira pred firentinskim vojvodom: da se u »ljudskim stvarima« vještinom može sve postići, a još konkretnije, da je urota koju predlaže zapravo »lak« pothvat, jer ako se legendarni Rod može osvojiti lukavstvom, onda se sigurno može i Dubrovnik.

Podijelite:
Autor: Lovro Kunčević