PODMIRJE

PODMIRJE, predio ispod míra (zidina), na sjevernoj strani Dubrovnika.

Naziv danas ne postoji, a imenom mu je najsličnija ulica Ispod mira, koja se proteže duž jugoistočnih zidina u blizini grad. luke. Od Držića saznajemo da je predio bio poznat po ženama sumnjiva morala pa ga u tom kontekstu u Noveli od Stanca spominje Miho, ispitujući Vlaha vraća li se upravo odande: »Iz Podmirja u onoga?« (1, s. 18), a također i Petrunjela u Dundu Maroju, kad ironično uspoređuje dubr. žene iz te ulice i bogatu gospodaricu, kurtizanu Lauru: »Sjetna, što to govoriš? A jeda kako i one vaše od Pelila i od Podmirja ke se vazda od buha puđaju? Ovo je gospođa i kraljica bogata, puna joj je kuća srebra i zlata« (III, 17). U Grižuli Omakala pripovijeda kako je na Podmirje gospodarica šalje po kozmetička sredstva: »’i pođi na Podmirje u one’, – i ime joj sam zaboravila – ’i da t’ u škatulici da bijeloga, crljenoga, u gostarici vodice, u krpici njekijeh guba – pametuj!’« (II, 6).

Podijelite:
Autor: Marina Ljubić
Literatura:
M. Planić-Lončarić, Planirana izgradnja na području Dubrovačke Republike, Zagreb, 1980.