PODESTÀ KOTORSKI

PODESTÀ KOTORSKI, lik u komediji Tripče de Utolče.

Knez koji se pojavljuje samo u šestom prizoru četvrtoga čina, kad nailazi na skupinu dubr. vlastelina koji u Kotoraninovoj pratnji razgledavaju Kotor. Njemu su odveli Lonu de Zauliga nakon što ga je Mandina godišnica Kata lažno optužila za silovanje, a Kerpe je obećao Kati da će osobno otići u podestat i zauzeti se da ga primjereno kazne. Kotoranin podsjeća kneza na Katu i izdajicu (traditor) koji joj je htio »silu učinit«, a on kaže da će ga dati objesiti. Upita tko su plemići, Kotoranin odgovara da su to Dubrovčani, a kad Podestà pita može li im kako pomoći, Dubrovčanin samo udvorno odgovara: »Siamo servitori de la magnificenzia vos tra« (»Sluge smo vaše svjetlosti«, IV, 6). Poslije Kerpe pripovijeda da je Podestà odredio da Lone Kati dade petsto librica za miraz ili neka pet godina bude okovan u tamnici. Budući da je Kerpe u međuvremenu saznao da je Kata Lonina kći, a ona to još ne zna, odluči ju uplašiti tobožnjom kneževom odlukom: »Sve se je uzaznalo, podesta hoće da, zato što si se rugala, uzmeš za muža jednoga koji bi Loni otac bio a gruba kako jednoga djavola od pakla, koji mješte ručka hoće ti davat svako jutro dvaes biča po mahači; tako podesta hoće« (V, 5). Podestà dvije replike izgovara na talijanskom, što je i logično jer je kotorski knez, kao predstavnik mlet. vlasti, uvijek bio Talijan (Z. Bojović, Komedija »Mande« Marina Držića i Kotor, 1992).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin