PALMOTIĆ (PALMOTA), SABO (SEBASTIJAN)

PALMOTIĆ (PALMOTA), SABO (SEBASTIJAN), plemić (Dubrovnik, oko 1522 – Dubrovnik, 1590).

Grb obitelji Palmota

Grb obitelji Palmotić (Palmota)

Sin Stjepana s nadimkom Gajica, koji je 1533. preminuo od kuge, i Marije Menčetić (Menze), sestrične pjesnika Petra Menčetića (1451–1508). U Veliko vijeće primljen je 1542. Bio je nadzornik gradnje vodovoda i njegovo ime uklesano je na fontani u Stonu. Od 1580. do 1587. triput je bio dubr. knez. Bračni ugovor sklopio je 22. V. 1553. s Nikom Crijević. Budući da mu je majka umrla u kolovozu 1552, vjenčanje, na kojem je izvedena Držićeva komedija Skup, vjerojatno je bilo odgođeno, možda sve do 1555. Ne zna se kad mu je umrla supruga, ali svakako prije 1563, jer je 5. VII. te godine sklopio novi bračni ugovor, s Marijom, sestrom Nikole Vitkova Gučetića. Ni u jednom braku Sabo nije imao djece.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić