PALADINI, ANTUN

PALADINI, ANTUN, župnik u Zatonu.

oporuka Matije Butića

Završetak oporuke Matije Butića što ju je napisao Antun Paladini, a potpisao M. Držić
(Državni arhiv u Dubrovniku, Testamenta Notariae, sv. 41, f. 181r)

Na njegovu se molbu M. Držić 1. VI. 1560. potpisao kao svjedok na kraju oporuke Matije Petrova Butića s Koločepa, koju je Paladini zapisao.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin