MALEC, IVO

MALEC, IVO, hrvatski skladatelj, dirigent, glazbeni pisac i pedagog (Zagreb, 30. III. 1925).

Studij kompozicije i dirigiranja završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Bio je direktor riječke Opere 1952–53, od 1955. uključio se u glazb. život Pariza: na tamošnjem Konzervatoriju pohađao predavanja iz kompozicije kod Oliviera Messiaena. S Pierreom Schaefferom surađivao je u Groupe de Recherches de Musique Concrète (1956–60). God. 1972–90. bio je prof. kompozicije na Konzervatoriju u Parizu. Jedan je od vodećih predstavnika avangardne glazbe u svijetu: skladao je elektroakustičku glazbu usporedo s instrumentalnom te ih i miješao. Pokazao je veliko zanimanje za eksperimentalno korištenje ljudskoga glasa, kao i za glazb. kazalište (ne bez polit. naboja).

Za komediju Skup M. Držića, izvedenu 11. VII. 1958. na Dubrovačkim ljetnim igrama, napisao je scensku glazbu, od koje je iste godine načinio istoimenu suitu za zbor i komorni orkestar. Za uprizorenje Držićeve Tirene u Zagrebačkom dramskom kazalištu (danas Dramsko kazalište »Gavella«) 19. III. 1959. napisao je scensku glazbu, koju je u obliku suite praizvela Radio-televizija Zagreb na koncertu u Zagrebu 29. X. 1960. Scensku glazbu skladao je i za uprizorenje Hekube na Dubrovačkim ljetnim igrama 23. VIII. 1959, iz kojega je materijala nastala i suita za zbor i komorni orkestar praizvedena na koncertu Radio-televizije Zagreb u Zagrebu 29. X. 1960.

Podijelite:
Autor: Nedjeljko Fabrio