MALA FONTANA

MALA FONTANA. Kad u komediji Dundo Maroje Pomet susretne listonošu Maziju i upita ga što je nova u Dubrovniku, on mu odgovara: »Novo je: Milašica sirenje prodava, prid Orlandom vino liče, junaci ga piju; krua ne manjka prid Lužom, ni vode na fontani« (IV, 7).

Mala fontana

Svi spomenuti objekti smješteni su na glavnom grad. trgu pa je nedvojbeno da M. Držić misli na Malu, a ne na Onofrijevu fontanu. Postavljena je u sklopu izgradnje vodovoda, što je povjereno Napuljaninu Onofriju di Giordanu della Cava, koji je taj posao obavljao od 1436. do 1438, dovevši vodu iz Šumeta u Rijeci dubrovačkoj. Po svjedočenju Filipa de Diversisa iz 1440 (Opis slavnoga grada Dubrovnika) Mala fontana bila je smještena »kod carinarnice za vaganje robe, gdje ima nešto mjesta«. Izgrađena je 1438, a ukrase na njoj izveo je kipar Pietro di Martino iz Milana. Budući da u prvom prizoru Novele od Stanca Miho kaže da se Stanac »prislonio prid fontanu uz mir« (s. 43), katkad se pogrešno pomišljalo da se radnja zbiva pred Malom fontanom, a uistinu je smještena u okružje Onofrijeve fontane.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin