MAJETIĆ, MILJENKO

MAJETIĆ, MILJENKO, hrvatski književni povjesničar, knjižničar i bibliograf (Beograd, 17. I. 1938).

Grčki i lat. jezik i književnost diplomirao 1960. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio kao asistent na Odsjeku za klasičnu filologiju (1960–64). Zaposlen je u bibliografskom odjelu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Knjiž. stvaralaštvom M. Držića usputno se pozabavio u radu Antika i hrvatsko kazalište renesanse i baroka: primjer europskoga pučkoga kazališta (Antike und das kroatische Theater der Renaissance und des Barock: ein Beispiel des europaeischen Volkstheaters, Maske und Kothurn, 1965, 2), a traduktološkim osobitostima tragedije Hekuba u radu Euripidov utjecaj na Držića i Bunića (1964), u kojem je dokazao da Držić, prevodeći i prerađujući djelo Lodovica Dolcea La Hecuba, ponegdje nije slijedio predložak, nego je prevodio Euripidove stihove, po svoj prilici prema njihovu lat. prijevodu, ako ne čak i prema grč. originalu. Zaključio je da je neke likove, ponajprije Hekubu i Poliksenu, Držić oblikovao osjećajnije i humanije nego Dolce te da je po tome bliži Euripidu.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt