JANEKOVIĆ RÖMER, ZDENKA

JANEKOVIĆ RÖMER, ZDENKA, hrvatska povjesničarka (Zagreb, 20. VIII. 1961).

Studij povijesti i komparativne književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala (1997) radom Dubrovačko plemstvo u 15. stoljeću te radila na Odsjeku za povijest (1987–2003). Od 2004. zaposlena je u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Osnovna su područja njezina istraživanja plemstvo, povijest obitelji, društv. praksa i kultura u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku. Dubr. srednjovjekovlju posvetila je monografije Rod i grad: dubrovačka obitelj od XIII. do XV. stoljeća (1994), Okvir slobode: dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma (1999) i Maruša ili suđenje ljubavi: bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika (2007). U eseju Autoritet ljubavi: samotnička misija Marina Držića za ljude nazbilj (2006) o autorovim polit. stajalištima raspravlja u kontekstu duhovnog individualizma karakterističnog za razdoblje eur. renesanse.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt