JAMBUL

JAMBUL, grčki pisac (III. st. pr. Kr.).

Autor putopisa Otoci sunca, u kojem se govori o putovanju na neimenovani otok u Južnom moru na kojem vlada savršeno društv. uređenje. Djelo je izgubljeno, ali se u obliku sažetka sačuvalo u drugoj knjizi Knjižnice Diodora Sicilskoga. Leo Košuta pretpostavlja da je Držić poznavao Diodorov sažetak Jambulova djela te da mu je poslužio u opisu Stare Indije koji iznosi negromant Dugi Nos u Dundu Maroju: »Na to nas upućuju, uz ostalo, i neki izrazi iz Diodorova sastavka (’svi su stasom jednaki’, ’lijepi su u licu i njihovo je tijelo skladno’, ’bez zavisti su’, kao i izraz ’zreli plodovi’ koji se beru u izobilju) koje nalazimo i u Držića« (Pravi i obrnuti svijet u Držićevu »Dundu Maroju« – Il mondo vero e il mondo a rovescio in »Dundo Maroje« di Marino Darsa /Marin Držić/, 1964).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin