IVANKOVIĆ, HRVOJE

IVANKOVIĆ, HRVOJE, hrvatski dramaturg, kazališni kritičar i publicist (Dubrovnik, 13. II. 1965).

Diplomirao je 1988. na Fakultetu dramske umjetnosti u Beogradu – Odsjek za dramaturgiju i filmski i TV scenarij. God. 1988–94. bio je zaposlen kao dramaturg u Kazalištu Marina Držića, a od 1996. kao urednik dramskoliterarne redakcije u Dramskom programu Hrvatskoga radija. Kaz. kritike u dnevnim novinama pisao je 1994–2006, a teatrološke članke i oglede objavljivao u domaćim i stranim publikacijama. Izbornik Festivala hrvatske drame i autorskoga kazališta Marulićevi dani u Splitu (2002–03), Međunarodnoga festivala malih scena u Rijeci (od 2004), Dana satire u Zagrebu (2006–07). Autor je nekoliko dokumentarnih i igranih radiodrama (Lopudska sirotica i dr.). Kao kaz. dramaturg surađivao je s brojnim hrv. redateljima (Snježana Banović, Ivica Boban, Marin Carić, Joško Juvančić, Želimir Orešković, Zlatko Sviben i dr.).

Pisao je o udjelu Držićevih djela u repertoaru hrv. kazališta i festivala te o glumačkim interpretacijama Držićevih likova: Tko je zazidao dubrovačku Taliju (1999); Neprekinuta povijest traganja, program za predstavu Skup, HNK u Zagrebu (1997); Glumac arhajskih korijena, monografija Miše Martinović (1999). Bio je dramaturg predstave Skup (redatelj Marin Carić, Dubrovačke ljetne igre i HNK u Zagrebu, 1997, Boškovićeva poljana, četiri izvedbe; Skupa igrao Žarko Potočnjak). Za tu je prigodu nadopisao izgubljeni kraj Skupa, izveden samo fragmentarno (cjelovita verzija u rukopisu). Urednik je opsežnijih programskih knjižica za izvedbe Skupa i Dunda Maroja (redatelj Ivica Kunčević, Dubrovačke ljetne igre, 2000, Ribarnica). God. 1996. (u koautorstvu s Vlahom Bogišićem) i 2005. bio je scenarist svečanoga otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara s fragmentima Držićevih tekstova.

Podijelite:
Autor: Katja Bakija