GUNDULIĆ (GONDOLA), IVAN

GUNDULIĆ (GONDOLA), IVAN, plemić, pravnik i diplomat (Dubrovnik, oko 1507 – Dubrovnik, 1585).

Grb obitelji Gondola

Grb obitelji Gundulić (Gondola)

Sin Marina i Klare Gučetić (Gozze). God. 1527. primljen je u Veliko vijeće. S bra-tom Benediktom djelovao je u Anconi, kamo ih je doveo njihov ujak Luigi Dragojev Gučetić. Benedikt, jedan od najuglednijih Dubrovčana u Anconi i promicatelj dubr. interesa, umro je u Anconi 1578, a Ivan se 1549. vratio u Dubrovnik i oženio Paulom Sorkočević. God. 1551–84. dvanaest je puta biran za kneza. Bio je prijatelj humanista Ambrogija Nicandrija i Petra Vettorija, nadbiskupa Lodovica Beccadellija i pape Pija IV. God. 1556. bio je poslanik Republike u Rimu i Napulju. U Gružu je sagradio ljetnikovac (danas u vlasništvu obitelji Kesterčanek-Lasić). Imao je petero djece: sinove Nikolu, Marina i Tomu te kćeri Klaru i Mariju, ženu Nikole Vitkova Gučetića i prijateljicu Cvijete Zuzorić. Sina Marina sklonio je u Anconu, nakon što je on, zajedno s braćom Marinom i Junijem Bobaljevićem, sudjelovao 1576. u sukobu u kojem je poginuo vlastelin Marinko Franov Tudizić. Dvadesetak godina nakon njegove smrti, u doba Velike urote, sin Toma bio je jedan od senatora koji je, zajedno s najistaknutijim Gundulićevim casatama, pokušavao spriječiti urotu. Ivanovi su unuci povjesničar Ivan Marinov Gundulić (oko 1590–1650), pisac dubr. kronike do 1484, i isusovac Marin Marinov Gundulić (1596–1674), najzaslužniji za utemeljenje Dubrovačkoga kolegija. Sorboneška casata Ivanovih potomaka nestala je pod ruševinama potresa 6. IV. 1667.

Dana 13. VIII. 1561. zatražio je na sudu da mu M.Držić, na temelju zadužnice od 30. VIII. 1548, plati dug od 91,5 zlatnoga dukata ili da se naplati od njegova imanja. Godinu dana poslije, 21. X. 1562, »stavio« se u posjed Držićeva dijela majčine baštine.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić