GUNDULIĆ (GONDOLA), FRANO

GUNDULIĆ (GONDOLA), FRANO, plemić (Dubrovnik, oko 1522 – Dubrovnik, 1584).

Sin Jeronima i Maruše Bobaljević (Bobali). U Veliko vijeće primljen je 1542. Obavljao je različite funkcije u administraciji Republike, a 1571–83. pet je puta bio knez. Bračni ugovor sklopio je 17. VI. 1546. s Marijom Gučetić. Imao je sina Jeronima te kćeri Maru i Mariju. Djed je zapovjednika dubrovačke ratne flote Stjepana Gundulića (oko 1601–47), a pradjed pjesnika Vladislava Menčetića (oko 1617–66). Franova casata izumrla je potkraj XVII. st., a u doba Velike urote bila je, za razliku od većine drugih Gundulićevih casata, bliska urotnicima (salamankezima).

Dana 27. X. 1545. M. Držić je Gunduliću prodao šezdeset kvincija vina iz koločepskih vinograda. Dokument je zanimljiv jer se u njemu Držić titulira kao subđakon (»D. Marinus de Dersa subdiaconus«), premda je u dokumentima prije i poslije toga spominjan isključivo kao đakon.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić