GUČETIĆ (GOZZE), RADO (RAFO)

GUČETIĆ (GOZZE), RADO (RAFO), plemić (Dubrovnik, oko 1519 – Dubrovnik, 1591).

Sin Marina i Marije Rastić (Resti), a brat Nikole Gučetića (oko 1527–95), vodećega dubr. trgovca u Londonu u drugoj pol. XVI. st. U Veliko vijeće primljen je 1539. Od 1568. do 1589. devet je puta bio dubr. knez. U ožujku 1553. sklopio je bračni ugovor s Anicom, kćeri Benedikta Đurđevića, s kojom je imao dva sina: Marina i Nikolu, te šest kćeri: Maru, Mariju, Pȅru, Oru, Maru (mlađu) i Niku. Bio je vođa kaz. družine Gardzarija, što se spominje u drami Džuho Krpeta, prikazanoj na njegovu piru 1554, a od koje su se sačuvali fragmenti u ispisu Đura Matijaševića: »Dođe njetko, upita: ’Tko maškaratu u Rafa arecitava?’ (…) Dođe Gardzarija, družina Rafova, rekoše: ’Maškari, što činite? Brijeme je, hodite!’«. U doba Velike urote, casata njegovih potomaka podupirala je urotnike (salamankeze). Pradjed je lat. pjesnika Rada-Josipa Gučetića (oko 1641–1724) i izravni predak (pradjedov pradjed) učene Marije Gučetić (1754–1839), poznatije po muževu prezimenu Giorgi-Bona.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić