GUČETIĆ (GOZZE), PETAR

GUČETIĆ (GOZZE), PETAR, plemić, teolog, crkveni pravnik, kanonik (Dubrovnik, oko 1464 – Koločep, 9. III. 1537).

Sin Šimuna i Slavuše Gučetić (Gozze). Imao je tri brata: Nikolu, Dragoja i Marina. Dana 15. X. 1495. izabran je za kanonika dubr. katedrale. Spominje ga Serafin Marija Crijević u djelu Dubrovačka knjižnica (Bibliotheca Ragusina) kao vrlo učena.

Premda se u dokumentu o Držićevu preuzimanju patronata nad crkvom Svih Svetih (Domino), sastavljenom 12. IV. 1526, a registriranom u Diversa Cancellariae 19. XII. 1530, Gučetić ne spominje, s njim je M. Držić kratko vrijeme dijelio rektorat.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin