GUČETIĆ (GOZZE), NIKOLA

GUČETIĆ (GOZZE), NIKOLA, plemić, arhiprezbiter (Dubrovnik, oko 1514 – Lopud, 1564).

Sin Marina i Frane Pucić (Pozza). Imao je braću Luja, Petra i Jeronima te sestre Niku, Fioku, Mariju, Dionoru i Dešu. Zajedno s Marinom Kabužićem suprotstaio se nadbiskupu Lodovicu Beccadelliju u vezi s imenovanjem Šimuna Menčetića za generalnog vikara pa je, kao i Kabužić, protjeran na pet godina iz Dubrovnika. Progonstvo je proživio na otoku Lopudu, gdje je i umro.

Tužba

Tužba protiv gastalda bratovštine sv. Domina
(Državni arhiv u Dubrovniku, Acta Consilii Rogatorum, sv. 56, f. 42r)

Kao drugi rektor crkve Svih Svetih (Domino) zajedno s M. Držićem tužio je gastalda bratovštine sv. Domina, a 13. XI. 1561. knez je presudio u korist rektorâ. Dana 19. XII. 1561. Vijeće umoljenih tu je presudu potvrdilo: »Die XIX decembris 1561 veneris. Prima pars est quod sententia lata per Magnificum D. Rectorem sub die XIII novembris super decursi a charta 81 in libro preceptorum D. Rectori in favorem Reverendi D. Nicolai Gocii et D. Marini Dersa et contra castaldum officiales Confraternitatis Sancti Domini intromissa per dominos provisores Civitatis sit bene intromissa« (»Petak, 19. prosinca 1561. Prvi dio: Odluka koju je donio uzvišeni gospodin knez dana 13. prošloga mjeseca, na listu 81. u Knjizi naredbi g. kneza, u korist časnoga g. Nikole Gučetića i g. Marina Držića, a protiv gastalda i ostalih službenika bratovštine sv. Domina, uvedena po gospodi Čuvarima pravde, valjano je uvedena«).

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić i Milovan Tatarin