GUČETIĆ (GOZZE), MARIN

GUČETIĆ (GOZZE), MARIN, plemić (Dubrovnik, oko 1492 – Dubrovnik, 1558).

Sin Frana i Marine Sorkočević (Sorgo). U Veliko vijeće primljen je 1514. u dvadeset drugoj godini. Obavljao je razne službe u državnoj upravi, a šest puta, od 1545. do 1557, obnašao je kneževsku čast. Dana 3. VI. 1515. sklopio je bračni ugovor s Anulom Kabužić. Marinova casata ugasila se u drugoj pol. XVI. st. Uz Marina Vlahova Gundulića bio je jedan od sudaca pred kojim je M. Držić – »prisegnuvši s rukom na prsima« – dao izjavu 17. IV. 1548, dan nakon što ga je Vlaho Stjepanov Kanjica u ulici Među crjevjare navečer napao drvenom palicom.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić