GRUBIŠA

GRUBIŠA, lik u drami Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena.

Pojavljuje se u prvom, petom i osmom prizoru. Vlah, Kojakov sinovac, koji je pošao u grad ne bi li za sebe isprosio koju kmecku kćer, godišnicu, po mogućnosti lijepu i »pritilu, da me u zimu grije« (1, s. 125). Predmet je Vukodlakove nemilosrdne poruge na račun izgleda (smetlište, govno) i muškosti. Poput Kojaka, ni Grubiša ne zna kako bi se nosio s Vukodlakovom ironijom pa mu uzvraća uvredama, nazivajući ga kojekakvim pogrdnim izrazima: jarac, kurvina hlapina, pjanica uscana, kurvin Grizivino. Kad odgleda prizor s Venerom i Adonom, zaljubi se u vilu, htio bi joj biti sluga. Od osjećaja onemoća, pa ga Vukodlak i Kojak iznose sa scene.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin