GRUBE

GRUBE, lik u komediji Tripče de Utolče.

Među dramatis personae Grube nema, a da se taj lik pojavljuje na sceni saznaje se iz jedne Kotoraninove replike. Kotoranin nailazi u trenutku kad Mandina godišnica Kata zaviče: »Jaoh meni! Je li tko? Silu mi ȕčinî! Jaoh, neću!« (III, 9), lažno optužujući da ju je stari Lone de Zauligo pokušao silovati. Na Katine vapaje Kotoranin uzvrati: »Tko je to?Što je to? Grube, skoči gori!« (III, 9). Grube ništa ne govori, a sudeći prema Kotoraninovoj zapovijedi penje se u kuću kako bi zaštitio djevojačku čast i izvukao nasilnika van. Frano Čale u Grubi vidi žensku osobu koja »valjda prati Kotoranina« (Marin Držić: Djela, 1979). Čini se međutim da nije riječ o ženi, nego muškarcu jer teško da bi Kotoranin naredio ženi da »skoči gori«, a sam ostao na ulici. Kotoranin nedvojbeno naređuje Grubi da Lonu odvede u tamnicu jer osim njega nikomu drugome to ne može zapovjediti budući da su na sceni još Kata, Djevojka Anisulina i stanoviti Grk, koji događaj gleda sa strane. Premda za to nema dokaza, ime Grube moglo bi biti skraćenica od Grubiša.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin