GRK

GRK, lik u komediji Tripče de Utolče.

Pojavljuje se samo u devetom prizoru trećega čina. Iskrivljenom talijanštinom divi se Katinoj ljepoti, udvara joj se, nudi svoje srce, a zatim svjedoči Katinu zapomaganju da ju Lone de Zauligo tobože hoće silovati, što kod njega izaziva zgražanje. Kata ga podrugljivo naziva Grčinom. Kuću u kojoj se dogodilo izmišljeno silovanje naziva bordelom: »Barba bianca andar burdel – vergogna!« (»Bijela brada ići javna kuća – sramota!«, III, 9). Nije jasno zašto je u komediju uveden lik Grka budući da nema nikakvu funkciju u dramskoj fabuli. Ivo Batistić pretpostavlja da je Grk mornar, »tipično lice s ulice jednog našeg primorskog grada«, koji u Kotoru traži ljubavne pustolovine. Uz Arbanase, Grka je bilo najviše na dalm. brodovima (Odrazi pomorskog života u djelu Marina Držića, 1955). Frano Čale pak misli da je Grk – isto kao i Grk Albanez u komediji Arkulinstradiotto, dakle vojnik, pripadnik konjaništva koje je organizirala Venecija ne bi li se suprotstavila tur. provalama, a činili su ga obično Albanci, Grci i Bugari (Marin Držić: Djela, 1979). 

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin