GRK ALBANEZ

GRK ALBANEZ, lik u komediji Arkulin.

Pojavljuje se u četvrtom prizoru petoga čina. Govori iskvarenom talijanštinom, kao i srodan mu lik Grka u komediji Tripče de Utolče. Njegovo podrijetlo zacijelo valja tražiti u vojnicima konjaničkih divizija, koji su se nerijetko nazivali stradiotto, a obično su bili Albanci, Grci i Bugari. Taj se lik poslije udomaćio u dramaturgiji komedije dell’arte, gdje se pojavljuje u funkciji udvarača, smutljivca ili laskavca, a ponajčešće govori makaronskim idiomom, mletačko-grčko-skjavunskom mješavinom.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt