GOTOVAC, JAKOV

GOTOVAC, JAKOV, hrvatski skladatelj (Split, 11. X. 1895 – Zagreb, 16. X. 1982).

Predstavnik nac. smjera u hrv. glazbi. Privatno učio glazbu u Splitu (kod Antuna Dobronića i Josipa Hatzea, među ostalima) i u Zagrebu (kod Vjekoslava Rosenberga Ružića). Na Muzičkoj akademiji u Beču slušao predavanja Josepha Marxa (1920–21). Djelovao kao zborovođa i utemeljitelj filharmonijskihdruštava u Splitu i Šibeniku, a 1923–57. bio je dirigent HNK u Zagrebu i zborovođa. Kao skladatelj ostavio orkestralna, scenska (sedam opera), vokalna i vokalno-instrumentalna djela te harmonizirao nar. napjeve iz Dalmacije za muški i mješoviti zbor. Osobitu je popularnost stekao orkestralnim Simfonijskim kolom i operom Ero s onoga svijeta.

Prema Noveli od Stanca M. Držića spjevao je Vojmil Rabadan libreto za Gotovčevu opernu jednočinku Stanac, koja je praizvedena 6. XII. 1959. u HNK-u u Zagrebu. Djelo je potom uprizoreno u HNK-u u Osijeku (8. I. 1961), u Narodnom kazalištu »Ivan Zajc« Rijeka (20. III. 1962) te u HNK-u u Splitu (5. VI. 1966, s naznakom »operni scherzo u jednom činu«). Uoči zagrebačke praizvedbe autor je izjavio: »Ostao sam stari Gotovac. Stanca sam radio u svom realističkom stilu, jer smatram da je to za nas, i za Slave-ne uopće, najbliži i najuvjerljiviji stil komponiranja (…) Držićevu komediju smatram remek-djelom scenske dramaturgije« (Vjesnik, 6. XII. 1959).

Podijelite:
Autor: Nedjeljko Fabrio