GOLENIŠČEV-KUTUZOV, ILJA NIKOLAJEVIČ

GOLENIŠČEV-KUTUZOV, ILJA NIKOLAJEVIČ, ruski književni povjesničar, prevoditelj i pjesnik (Natalino, Saratovska gubernija, 25. IV. 1904 – Moskva, 26. IV. 1969).

U Jugoslaviju emigrirao 1920. Diplomirao romanistiku i jugosl. književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1925, doktorirao na Sorbonni 1933. Nekoliko godina bio je gimnazijski prof. u Dubrovniku, zatim sveuč. profesor u Beogradu, a nakon povratka 1955. u Rusiju predavač na Moskovskom sveučilištu i suradnik Instituta za svjetsku književnost. Proučavao je povezanost romanskih i slav. književnosti, ugl. humanizma i renesanse (Talijanska renesansa i slavenske književnosti XV–XVI. stoljeća – Ital’janskoe Vozroždenie i slavjanskie literatury XV–XVI vekov, 1963) te nar. pjesništvo. Slavenska književnost (Slavjanska literatura, 1973) djelomice je posvećena hrvatskim književnim i društv. okolnostima XV. i XVI. st. te Augustu Šenoi i Dinku Šimunoviću. Isticao je originalnost dalmatinsko-dubrovačke renesansne književnosti i opovrgavao teze (posebice Artura Cronije) da je ona imitacija talijanske, navodeći kako se o sličnosti s tal. književnošću može govoriti jedino u sklopu jedinstvene europske renesansne književnosti. Prijevode pjesama Džore Držića, Nikole Nalješkovića, Nikole Dimitrovića, Saba Bobaljevića te ulomke iz Držićeve Tirene i Novele od Stanca otisnuo je u Dalmatinskim pjesnicima razdoblja renesanse XV–XVI. stoljeća (Poèty Dalmacii èpohi Vozroždenija XV–XVI vekov, 1959). Tvrdio je da Držić nije oponašatelj tal. dramatičara, nego originalni komediograf koji, iako polazi od Plauta i tal. komedije, stvara vlastite dubr. likove (posebice ističe da Dundo Maroje nije ni plautovski ni tal. škrtac) koji govore dubr. jezikom i često su pripadnici naroda ili oštroumni sluge. Držićeve komedije i pastoralne drame te satiru Marina Kabužića smatrao je vrijednima zato što sadrže realan opis života i društv. zbivanja (prolog Dugoga Nosa usmjeren protiv dubr. vlasti i pisma Cosimu I. i Francescu Mediciju). Isticao je izvođenost Držićevih drama na svj. pozornicama (Komediograf Dubrovčanin Marin Držić, 1958).

Podijelite:
Autor: Andrea Radošević