DRŽIĆ, JERONIM (JERO)

DRŽIĆ, JERONIM (JERO), antunin, trgovac (Venecija, 2. I. 1544 – Dubrovnik, 7. VIII. 1603).

Sin Vlaha i Angiole Merendello, nećak M. Držića. Imao je brata Marija te sestre Anicu i Celiju (Jela). Bračni ugovor sklopio je 9. VII. 1573. s Jelom Bisija, s kojom je imao sina Vlaha. Jela je umrla za vrijeme porođaja 21. VII. 1581, a nekoliko dana nakon nje i sin. Jeronim je potom 15. V. 1585. sklopio bračni ugovor s Marijom Karamonde, s kojom je imao šest sinova: Vlaha, Mata, Marina, Ivana, Martola i Džoru i osam kćeri: Anicu, Maru, Pȅru, Niku, Katu, Franu, Margaritu i Mariju. Bavio se trgovinom u Dubrovniku, a umro je bez oporuke. Sastavljač je obiteljske genealogije pod nazivom Orrigine et descendenza della famiglia di Darsa che al presente sono citadini di Raugia (Podrijetlo i potomci obitelji Držić koji su sada građani Dubrovnika). Napisao ju je tal. jezikom u prvoj polovici 1603, a u sastavljanju se koristio arhivskim gradivom. Genealogiju je započeo pretkom Marinom Držićem koji je Republiku napustio 1348. za vrijeme kuge zbog čega je – prema Jeronimovoj interpretaciji – rod Držićâ izgubio plemstvo. Posljednji se u rodoslovlju spominje Vlaho, sin Marina Vlahova Nikolina. Osim najopsežnijega Jeronimova dijela, rukopis su nastavile još dvije ruke, od Jeronimove smrti 1603. do 1640. O stricu M. Držiću ostavio je nekoliko podataka: nadimak Vidra, među ostalim studirao književnost u Sieni, gdje je bio rektor 1541, nakon povratka u domovinu postao svećenik, rektor crkve Svih Svetih (Domino) i opatije sv. Petra na Koločepu, umro 2. V. 1567. i pokopan u venecijanskoj crkvi sv. Ivana i Pavla. Spominje da je svirao na mnogim instrumentima, a o Držićevu knjiž. radu govori općenito (liričar, komičar, tragičar), ne spominjući ni jedno djelo naslovom. Premda je nerijetko bilježio i sat kad se tko rodio, za M. Držića nije naveo ni datum ni godinu.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin