DRŽIĆ, IVAN

DRŽIĆ, IVAN, antunin, trgovac (Dubrovnik, ? – Skoplje, 1554).

Sin Marina i Anule Kotrulj, brat M. Držića. Prema genealogiji Jeronima Vlahova Držića (Podrijetlo i potomci obitelji Držić koji su sada građani DubrovnikaOrrigine et descendenza della famiglia di Darsa che al presente sono citadini di Raugia) Ivan je bio četvrti sin u obitelji Držić (rođen nakon Nikole, Vlaha i Vicka). Imao je sestre Niku i Pȅru. Nije se ženio. Trgovao je u Skoplju 1550-ih, što se zna na temelju dokumenta od 20. VII. 1550. sastavljenoga u Skoplju, u kojem je naveden kao svjedok. U genealogiji je zabilježeno da je ondje i umro. O godini njegove smrti sudi se na temelju odluke Maloga vijeća od 28. IV. 1554: »Caput fuit de dando libertatem conservatoribus bonorum quondam Joannis Marini Derse defuncti in partibus Levanti quod pro recuperando bona defuncti possint constituere unum aut plures procuratores« (»Glavna se odluka sastojala u davanju dopuštenja čuvarima dobara pokojnoga Ivana Marinova Držića u krajevima Levanta da odrede jednoga ili više ovlaštenika za vraćanje pokojnikovih dobara«). Dana 13. VI. 1538. zajedno s ocem te braćom Nikolom i Vickom za godinu je dana odgodio plaćanje obiteljskih dugova vjerovnicima; 26. II. 1557. Marin i Vlaho molili su Veliko vijeće da im dopusti uzeti hipoteku na zemlju u Ponikvama i Dubi kako bi platili dugove braće Ivana i Vicka.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin