DOBRE

DOBRE, lik u komediji Skup, Kamilova mati.

Kohn kao Dobre

Marija Kohn kao Dobre, Skup, Dubrovačke ljetne igre, 1997
(redatelj Marin Carić)

Prvi se put pojavljuje u desetom prizoru prvoga čina, a nakon toga u prvom i drugom prizoru trećega čina, u dijalogu s Dživom, koji joj govori da joj se sin Kamilo vjerio s Andrijanom, što nju razbjesni jer nije tražio njezino dopuštenje da to učini. Potiče staroga brata Zlatoga Kuma da se oženi, a premda se on tomu protivi, uvjeri ga da to ipak učini. Primjer je konzervativne, staromodne žene, kojoj ni jedna snaha nije dovoljno dobra i koja se bavi posredovanjem u ženidbi drugih na temelju vlastite, navodno racionalne prosudbe. Naposljetku popušta za dobrobit svojega sina. U razgovoru s Dživom na zanimljiv način opisuje »sadanje nevjeste«, raskrinkavajući pritom i vlastiti svjetonazor: »Od sadanjijeh nevjesta nije neg spat do podne; a kad se ustane, dvije djevojke nijednoj nijesu dosta da ih sapinju i oblače. A kad se obuku, jedva do objeda mrdajući oko glave njeke čičke od kosa zavijajući i pri zrcalu – uh, tuga me je govorit! – čerse, zle česti, a pak se u crkvu dođe, a mise se sve svršile« (III, 1).

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt