CRIJEVIĆ (ČRIJEVIĆ, ZRIEVA, CERVA), PASKO

CRIJEVIĆ (ČRIJEVIĆ, ZRIEVA, CERVA), PASKO, plemić (Dubrovnik, oko 1489 – Dubrovnik, 1558).

Sin Trojana i Uršule Gundulić (Gondola). Nećak lat. pjesnika Ilije. U Veliko vijeće primljen je 1516. u dvadeset sedmoj godini. Bio je šipanski knez u doba kuge 1527. i ponovno 1533. Više puta bio je član Maloga vijeća, a sedam puta, svake treće godine od 1540. do 1558, i dubrovački knez. Dana 13. I. 1518. sklopio je bračni ugovor s Franom Gučetić. Imao je šestero djece: sinove Trojana, Marina i Orsata te kćeri Oru (Uršulu), Mariju i Đivu. Njegova casata izumrla je 1638, a u doba Velike urote bila je bliska urotnicima (salamankezima).

Dana 5. IX. 1538. M. Držić je Pasku ustupio četvrtinu miraza majke Anule. Razlozi takva njegova raspolaganja obiteljskom imovinom nisu poznati, no bit će da je riječ o naknadi za kakvu Crijevićevu pozajmicu. Crijević je rečeni dio miraza 21. X. 1538. prodao Stjepanu Prodanellu, a on ga je 2. X. 1539. prodao Vicku Držiću, tako da se imutak ponovno vratio u Držićevu obitelj. Vjerojatno je zato Anula u oporuci – sastavljenoj 27. IV. 1552 – izrijekom naglasila: »Item lasso il quarto della mia dote et il resto di quello che suono vagliosa a messer Marino mio figliuolo, il quale voglio che lui possedi il ditto quarto, e il resto di quello suono vagliosa durante la vita sua, e non la possi donare, vendere nè alienare, ma da poi la sua morte voglio che vada il ditto mio quarto, et il resto delli mei beni delli quali suono vagliosa a Biaggio mio figliuolo et alli suoi figliuoli maschi« (»Također ostavljam četvrtinu svoga miraza i ostatak od onoga čime raspolažem svećeniku Marinu, mom sinu. Želim da on posjeduje navedenu četvrtinu i ostatak od onoga čime raspolažem za trajanja svoga života, a da to ne može darovati, prodati niti otuđiti. Želim da poslije njegove smrti ta moja četvrtina i ostatak mojih dobara kojima raspolažem pripadnu mome sinu Vlahu i njegovim muškim nasljednicima«).

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić i Milovan Tatarin