CRIJEVIĆ (ČRIJEVIĆ, ZRIEVA, CERVA), NIKA

CRIJEVIĆ (ČRIJEVIĆ, ZRIEVA, CERVA), NIKA, plemkinja (Dubrovnik, oko 1531 – Dubrovnik, prije 1563).

Kći Dragoja i Anice Crijević. Imala je sestre Dešu i Franu te braću Martolicu, Stjepana i Orsata, poslanika na Porti 1590, od 1599. do 1601. na dvoru španj. kralja Filipa III., te 1603. kod mlet. kapetana Jadranskoga mora Bernarda Veniera. Bračni ugovor sklopila je 22. V. 1553. sa Sabom Stjepanovim Palmotićem, nadzornikom gradnje vodovoda, čije je ime uklesano na natpisu iz 1581. na fontani u Stonu. Umrla je bez djece. Dana 5. VII. 1563. udovac S. Palmotić oženio se Marijom, sestrom filozofa Nikole Vitkova Gučetića. Nika pripada poslije sorboneškoj casati Crijevića od koje potječu njezin nećak, glazbenik i pjesnik franjevac Bonifacije (oko 1584–1639) te povjesnik Serafin (1686–1759), potomak njezina brata Martolice.

Na Nikinu piru prikazana je komedija Skup, prema bilješci Đura Matijaševića »godišta 1555 mjeseca marča«. Budući da je cio ožujak 1555. bio korizmeni, znači da se nije pirovalo ni predstavljalo, pa je i Matijaševićeva opaska o ožujku pogrešna, što navodi na pomisao da ni 1555. ne mora biti točna. Godina izvedbe Skupa ne može se izvesti ni iz Nikina i Sabova bračnog ugovora jer nije navedeno za koliko će godina ženik nevjestu povesti kući.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić