Uredništvo

LEKSIKON MARINA DRŽIĆA

UREDNICI
Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt

SURADNICI UREDNIŠTVA
Jasna Bašić, Vlaho Bogišić,
Vlatka Dugački, Andrea Srečković

LIKOVNE UREDNICE TISKANOG IZDANJA
Dubravka Rakoci
Katarina Turkalj

TAJNICA
Mirjana Šepak

GRAFIKA  TISKANOG IZDANJA
Suzana Koren
(prijelom)

Branka Komadina
(tehnička obrada)

Marijana Jelić, Štefica Perić, Davor Petrović
(obrada ilustracija)

Vlatka Adamović, Vesna Dumenčić, Blaženka Kahlina-Vlahoviček, Gabrijela Romac
(obrada teksta)

Olinka Knežević-Sandev, Maja Karšaj, Iva Klobučar Srbić, Marija Kovačušić, Mihela Melem Hajdarović, Tea Rogić Musa, Dubravka Šalić, Olgica Zidanić
(korektura)

DIZAJN  TISKANOG IZDANJA
Dubravka Rakoci

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA

GLAVNI RAVNATELJ
Vlaho Bogišić

RAVNATELJ
Bruno Kragić

Podijelite:
Nepoznat autor