AGUSTIN

AGUSTIN, lik u komediji Pjerin.

Javlja se u trećem i petom činu, sam se predstavlja kao prijatelj Pjerina I, ali kaže da nije ni neprijatelj Lučilina oca. Iz fragmentarnih se replika može naslutiti da je riječ o donekle ozbiljnu liku.

Podijelite:
Autor: Zlata Šundalić