ŽBIRI

ŽBIRI, skupni lik u komediji Dundo Maroje.

Žbiri, odn. rimski stražari, pojavljuju se, zajedno s nadređenim im kapetanom policije, u završnom dijelu petoga prizora drugoga čina, koji se odvija pred Laurinom kućom. Dolaze na Marov poziv da bi ga zaštitili od razjarena oca, koji ga, nakon verbalnog napada, kad ga naziva manigodom, ribaodom i psom te traži svojih pet tisuća dukata što mu ih je povjerio za trgovinu, a rastrošni ih sin troši na užitke i kurtizanu Lauru, napada i fizički, nasrćući nožem. Nakapetanovu zapovijed Žbiri sputavaju Dunda Maroja, oduzimaju mu oružje i odvode ga u tamnicu, konstatirajući kako »Die esser pazzo questo vecchio« (»Mora da je lud ovaj starac«), čime ponavljaju Marovu repliku koju prethodno izgovara, hineći da ne prepoznaje vlastitog oca. Žbiri govore tal. jezikom te, iako svedeni tek na dramsku funkciju pomagača arbitru situacije, situaciju dinamiziraju i pridonose oslikavanju kolorita Rima.

Podijelite:
Autor: Ana Prolić Kragić