VUKAVA

VUKAVA, lik u komediji Arkulin.

Priprosta Arkulinova sluškinja. Prvi se put pojavljuje u prvom prizoru drugoga čina, u funkciji posrednika između Arkulina i Ančice, kad se ispostavlja da stanuje u kući starca Arkulina, koji ju pita za stanarinu: »Ah, Vukava, ti li si? Jeda mi si afikat od kuće donijela?« (II, 1). No Vukava će ubrzo postati i posrednica između Arkulina i svih likova s kojima je »zaratio«, zbog škrtosti ili pak straha da mu ne preotmu gospodstvo. Na jednom mjestu sama se naziva poklisarom: »Poklisaru se glava ne odsijeca; u tebi stoji« (III, 3). Nakon trećega čina frekvencija se njezina pojavljivanja naglo smanjuje, ponajprije zbog toga što njezinu ulogu donekle preuzimaju likovi Viculina, Kandžilijera i Negromanta.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt