VLAHO

VLAHO, lik u drami Novela od Stanca, mladi dubrovački plemić, uz Miha jedan od noćnika koji promatra šalu što ju je Dživo Pešica zamislio sa Stancem.

Na početku zadirkuje Miha da mu je mač zahrđao, a to je zato što »Nijes’ pratik, još si mlad« (1, s. 4). Na mjesto radnje vraća se s »Duičinijeh skalina«, gdje se družio s prostitutkama. Miho želi doznati kod koga je bio, no Vlaho od smijeha ne može ništa reći, a na Mihovo inzistiranje priznaje da je bio kod starije žene s Garišta. Nakon što je Dživo porazgovarao sa Stancem i uvjerio ga da je nekoć bio star, a sad je mlad te da se to i Stancu može dogoditi, Vlaho je htio da se cijela sprdnja prekine i da odu kući, što je Dživo odbio. U Vlahovim riječima Držić sažima jednu od tema Novele od Stanca, opreku stari – mladi:

»Smiješni su oci ovi! Neće im se njekad
da su i oni bili svi lovci kako i mi sad,
ki noćno lovimo kako i jeji«
(1, s. 33–35).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin