TURČINOVIĆ, JULIJAN

TURČINOVIĆ, JULIJAN, antunin, trgovac (?, oko 1472 – Dubrovnik, XII. 1548).

Sin Marina i Katarine Giuliani. Imao je brata Cvijeta te sestre Dekušu, Petrunjelu, Anulu, Mariju, Nikoletu, Jakuminu i Franu. Ime je dobio po djedu Giulianiju Jacomovu, firentinskom aromataru, koji se oko 1440. doselio u Dubrovnik, oženivši se Anulom Držić, pratetkom Marina Držića, izvanbračnom kćeri Marinova pradjeda Marina. Julijan se oženio Marijom Latinica, s kojom je imao troje djece: kćeri Katarinu i Klaru i sina Marina (umro je 1540. bez potomstva). Obje kćeri sklopile su bračni ugovor s Nikolom Vlahovim Držićem; Katarina je umrla prije braka, pa se Nikola oženio Klarom, s kojom je imao petero djece: sinove Vlaha, Julijana i Petra te kćeri Đivu i Mariju. Julijan Turčinović bio je, dakle, djed po majci Vlaha Držića, koji je 12. XI. 1548. sklopio bračni ugovor s Marijom Sinčićević Allegretti, a pir se održao između 6. i 11. I. 1551. Pavle Popović misli da je pir bio u nedjelju, 11. I. (»Tirena« Marina Držića, 1949). Na piru je prikazana Tirena, a u njezinu prologu – napisanom za tu prigodu i tiskanom u knjizi Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi (1551) – na Pribatovo pitanje: »Sad, brate Obrade, kako oni ki sve znaš, / gdje smo ovo mi sade, molju te, sve mi kaž’« (s. 29–30), Obrad odgovara: »Svitli je stan ovoj Džula Pjorovića, / u Gradu tolikoj počtena plemića, / ki srebro mjeraše, Pribate, starići, / i srebrom pijaše s družinom plemići« (s. 35–38). Stâr i stàrić su dubr. mjere za žito (starić = osam litara), što znači da je Julijan bio bogat pa je čak pio iz srebrnih pehara. Premda je Turčinović bio građanin, Držić o njemu govori kao o plemiću. U genealogiji antunina međutim zabilježeno je da je Tirena prikazana u kući Stjepana Sinčićevića Allegrettija, Marijina oca, koja se nalazila u ulici Među velike crjevjare (danas Ulica od puča), uz crkvu sv. Jakova: »In tempo delle nozze di sudetto matrimonio fu recitata in casa di detto Stefano nella Strada di calzolari, Megiu Veliche Zreugliare, quella famosa commedia detta Tirena dalli compagni di detto Biagio, la quale fecero stampare« (»U vrijeme proslave toga vjenčanja, u kući Stjepanovoj u postolarskoj ulici Među velike crevljare, slavnu onu komediju naslovljenu Tirena odigrali su Vlahovi drugovi i dali je tiskati«). Moglo bi se pretpostavljati da je u mjesec dana – koliko je trajao Vlahov i Marijin pir – Tirena prikazana i u mladenkinoj i mladoženjinoj kući, a da je Držić novi prolog pisao za njezinu izvedbu u Julijanovoj palači: nakon smrti kćeri Katarine i sina Marina kuća je ostala prazna, a kako je Vlahu otac Nikola umro 1538, zacijelo se k Julijanu preselio unuk Vlaho. Turčinovićeva palača srušena je u potresu 6. IV. 1667. Zanimljivo je da Držić Julijana naziva Pjorović (u izdanju Pjesni u grafijskom obliku piorouichia), a ne Florović, što bi bilo ispravnije, budući da su mu se šukundjed, djed i brat zvali Cvijeto (Florio, Fjoro). Očito je nadimak Florović dobio po šukundjedu, zbog čega se Turčinovići u izvorima i nazivaju talijaniziranim oblikom Florio. Oblik Pjorović nastao je vjerojatno zbog ne tako rijetke zamjene fonema f i p.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin i Nenad Vekarić