TRIPČE DE UTOLČE / MANDE / TRIPČE

TRIPČE DE UTOLČE (MANDE). Komedija u tri čina. Obnovio Vojmil Rabadan.
Narodno kazalište, Zadar.
Redatelj Šime Dunatov. Scenograf Petar Zrinski.
Uloge: Tripče de Utolče – Vido Pajalić. Mande – Mia Sasso. Kata – Ema Majetić Kifner. Lone de Zauligo – Nemanja Severinski. Pedant Krisa – Ivan Lalić. Djove – Draga Prukmajer. Turčin – Slobodan Simić. Jedjupka – Ksenija Štagljar. Kapetan od straže – Drago Mitrović. I. stražar – Rafajel Santamato. II. stražar – Mario Zupčić.
1. XI. 1951.

TRIPČE DE UTOLČE. Pokladna komedija u dva čina M. Držića u preradbi Ivana Božića.
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik.
Narodno kazalište, Dubrovnik.
Redatelj Marko Fotez. Scenograf Miše Račić.
Uloge: Tripče de Utolče – Baro Kriletić. Mande – Mira Banjanin. Anisula – Katica Labaš. Kata – Nives Moretti. Vlastelin dubrovački – Stjepko Janković. Pedant Krisa – Lino Šapro. Đove – Lučka Simonutti Prizmić. Nadihna – Stjepan Pisek. Lono de Zauligo – Renco Perce. Turčin – Miše Martinović. Jeđupka – Fuly Invernizzi. Kerpe – Vinko Prizmić. Đivulin – Toni Klaić. Luka – Toni Labaš.
13. VI. 1953.

TRIPČE DE UTOLČE. Renesansna komedija.
Gradsko narodno kazalište, Slavonska Požega.
Redatelji Radoslav Špicmiler i Antun Potočnik. Scenograf Ivan Tom ljenović.
Uloge: Tripče de Utolče – Mustafa Kapetanović. Mande – Evica Martinčić. Kata – Ružica Lorković. Turčin – Ivan Tomljenović. Negromant – Petar Kuvač. Pedant Krisa – Antun Potočnik. Lono de Zauligo – Andrija Ivančević. Anisula – Slavica Horvat. Djove – Ellizabeta Pišpek. Kapetan straže – Luka Kolompar. Prvi Dubrovčić – Rade Špicmiler. Drugi Dubrovčić – Franjo Horvat.
8. XI. 1953.

Držić, Marin – Rabadan, Vojmil: TRIPČE DE UTOLČE. Komedija u tri čina. Obnovio V. Rabadan.
Hrvatsko narodno kazalište, Osijek.
Redatelj Ivan Marton. Scenograf Eduard Griner. Koreograf Stjepan Suhi.
Uloge: Tripče de Utolče – Miodrag Gavrilović. Mande – Eliza Dobrić Benčina. Kata – Mira Brlek Marton. Lone de Zauligo – Zvonko Đukes. Pedant Krisa – Eugen Petrović. Đove – Ines Nikolić. Turčin – Petar Dobrić. Anisula – Mara Leović. Kapetan od straže – Ivan Radonić. I. Dubrovčić – Mirko Bulović. II. Dubrovčić – Ratko Petković.
8. V. 1954.

TRIPČE DE UTOLČE. Komedija. Prolog napisao Frano Čale. Glazba Zvonka Belavića.
Karlovačko kazalište, Karlovac.
Redatelj Bogdan Jerković. Scenograf Nikola Dragarić. Scenska glazba Zvonko Belavić.
Uloge: Tripče de Utolče – Mato Jelić. Mande – Elvira Levar. Kata – Smiljka Kozomarić. Pedant Krisa – Jozo Puljizević. Djove – Anđelka Šarčević. Nadihna – Zvonko Zrnčić. Lone de Zauligo – Stjepan Štalter. Kerpe – Zvonko Jelačić. Anisula – Mila Matijašević. Turčin – Stanko Gregurić. Svojta Mandina – Josip Grgurić, Anka Rahija. Jeđupka – Ksenija Štagljar Mitrović. Grk – Antun Strzalkowsky. Podesta kotorski – Slavko Štefanović. Kotoranin – Bratislav Lebarić. Dubrovčanin – Mirko Sović. Kovač – Mario Opačić. Prolog – Mirko Sović.
2. VII. 1955.

TRIPČE DE UTOLČE. Komedija u tri čina. Obradio Vojmil Rabadan.
Hrvatsko narodno kazalište, Split.
Redatelj Vojdrag Berčić. Scenograf Rudolf Bunk. Muzičko vodstvo Vinko Lesić.
Uloge: Tripče de Utolče – Stevo Kovačević. Mande – Darinka Vukić. Kata – Mia Sasso / Vanja Marković. Lone de Zauligo – Berislav Mudnić. Pedant Krisa – Vlado Krstulović. Đove – Finka Pavičić. Turčin – Petar Jelaska. Anisula – Božena Kolničar. Negromant – Andro Marjanović. Kapetan od straže – Branko Kovačić. Dva mlada Dubrovčića – Juraj Knežević i Zlatko Fajt.
1. XI. 1956.

TRIPČE DE UTOLČE. Komedija u tri čina. Obnovio Vojmil Rabadan.
Narodno kazalište, Sisak.
Redateljica Marija Makuc. Scenograf Franjo Alvađ. Kostimografkinja Inge Kostinčer Bregovac.
Uloge: Tripče de Utolče – Franjo Alvađ. Mande – Ela Špicmiler. Kata – Ankica Križanić. Lone de Zauligo – Juraj Knežević. Pedant Krisa – Rade Špicmiler. Đove – Marija Makuc. Turčin – Dragan Kovač. Anisula – Evica Martinčić. Negromant, Kapetan od straže – Antun Budak. Dva mlada Dubrovčića, Dva stražara – Zlatko Prusac i Ivica Orlić.
29. IX. 1957.

Držić, Marin – Božić, Ivan: MANDE. Komedija jedne karnevalske noći u dva dijela. Prema komediji TRIPČE DE UTOLČE M. Držića preradio I. Božić.
Narodno kazalište, Šibenik.
Redatelj Aleksandar Ognjanović. Scenograf Vladislav Lalicki. Pomoćnik redatelja Zvonko Lepetić. Uloge: Anisula – Neva Belamarić. Grube – Ivana Kuthy. Tripče de Utolče – Albert Drutter. Mande – Vikica Ivezić. Dubrovački vlasteličić – Zvonko Lepetić. Pedant Kriso – Borivoje Glazer. Đove – Ana Regio. Nadihna – Josip Vikario. Lono de Zauligo – Ante Balin. Turčin – Ilija Ivezić. Jeđupka – Irena Melčicka. Kerpe – Krešimir Zorić. Đivulin – Mirko Ristić. Luka – Branko Matić.
10. X. 1957.

TRIPČE DE UTOLČE. Komedija u tri čina. Obnovio Vojmil Rabadan.
Gradsko kazalište, Virovitica.
Redatelj Đuro Puhovski. Scenograf i kostimograf Vladimir Grigić.
Uloge: Tripče de Utolče – Stjepan Reder. Mande – Slavica Vučak. Kata – Đurđica Šuprna. Lone de Zauligo – Dragutin Vrbenski. Pedant Krisa – Vladimir Grigić. Đove – Mirjana Župančić. Turčin – Ivan Šuprna. Anisula – Adela Horvat. Negromant – Zvonko Sklenar. Kapetan od straže – Božidar Trajković. Dva Dubrovčića – Velimir Svoren i Damir Grigić.
2. XI. 1958.

TRIPČE DE UTOLČE. Komedija.
SEK/Studentsko eksperimentalno kazalište, Zagreb.
Redatelj Bogdan Jerković. Scenograf Želimir Zagotta.
(?) 1958.

ŽENSKA PAMET (TRIPČE DE UTOLČE). Komedija u dva dijela. Preradio Ivan Božić.
Narodno kazalište Ivan Zajc, Rijeka.
Redatelj Anđelko Štimac. Scenograf Antun Žunić. Kostimografkinja Ružica Nenadović Sokolić.
Uloge: Tripče de Utolče – Dragan Bednarski. Mande – Mia Sasso. Kate – Marija Piro. Anisula – Zlata Nikolić. Vlasteličić iz Dubrovnika – Dušan Dobrosavljević. Pedant Kriso – Đuro Turinski. Đove – Branka Verdonik Rasberger. Nadihna – Nikola Jovanović. Lone de Zauligo – Slavko Šestak. Turčin – Željko Frelić. Jeđupka – Mara Kaitas. Kerpe – Stevo Meandžija. Đivulin – Ivan Popović. Luka – Josip Zappalorto. Prolog – Zdenka Trajer.
13. IV. 1962.

TRIPČE. Komedija.
Pionirsko kazalište, Zagreb.
Redateljica Zvjezdana Ladika. Scenografkinja i kostimografkinja Jagoda Buić. Koreografkinja Milana Broš. Izbor scenske glazbe Bogdan Gagić.
Uloge: Negromant – Božidar Boban. Djevojčica – Žaneta Turković. Tripče de Utolče – Dragan Jović. Mande – Edita Karađole. Kata – Slavica Jukić. Krisa Pedant – Nikola Otržan. Nadihna – Miško Polanec. Đove – Nada Novosel. Krpe – Ante Budak. Lone – Đimi Jurčec. Anisula – Adela Vedernjak. Jeđupka – Slavenka Čečuk. Turčin – Dragutin Klobučar. Grk – Marijan Radmilović. Kotoranin – Božidar Boban. Mladi Dubrovčanin – Vlado Horvat / Vlado Sviben. Djevojka – Branka Paunović. Svojta – Nikola Car, Zrinka Supek, Marijan Radmilović, Branko Supek, Željko Mesarić.
18. IV. 1963.

TRIPČE. /Komedija u pet činova bez sačuvanog prvog/ Prolog napisao Frano Čale.
Kazalište Marina Držića, Dubrovnik.
Redatelj Joško Juvančić. Scenograf Zvonko Šuler. Pomoćnik redatelja Mato Baković. Scenska glazba Zdenko Šapro.
Uloge: Tripče – Zlatko Madunić. Mande – Žuža Egrenyi. Anisula –Milka Kokotović. Pedant Krisa – Izet Hajdarhodžić. Nadihna – Vinko Prizmić. Kata – Ksenija Hajdarhodžić. Turčin – Miše Martinović. Lone – Martin Bahmec. Đove – Branka Lončar. Kerpe – Lino Šapro. Grk – Niko Kovač. Jeđupka – Fully Invernizzi. Kovač – Toni Labaš. Kotoranin – Arif Ćustović. Dubrovčani – Niko Kovač, Rešad Ćerimagić, Filip Dimnić. Podesta – Mato Baković. Djevojka – Nela Jurić. Svojta – Zlatko Hrbček, Jurica Cerinski, Arif Ćustović.
11. III. 1967.

TRIPČE DE UTOLČE. Komedija. Prolog napisao Frano Čale.
Zagrebačko dramsko kazalište, Zagreb.
Redatelj Joško Juvančić. Scenograf i kostimograf Miše Račić.
Uloge: Prolog – Zorko Rajčić. Tripče de Utolče – Mirko Vojković. Mande – Ljubica Jović. Kata – Zdenka Anušić. Krisa – Ivo Fici. Đove – Semka Sokolović. Nadihna – Ivica Vidović. Lone de Zauligo – Zvonimir Rogoz. Krpe – Zvonimir Ferenčić. Anisula – Vjera Žagar Nardelli. Djevojka Anisulina – Inge Appelt. Turčin – Mladen Šerment. Svojta Mandina – Mato Ergović, Ante Dulčić, Ivo Rogulja. Jeđupka – Nada Subotić. Grk – Ljubomir Kapor. Prvi Kotoranin – Fahro Konjhodžić. Drugi Kotoranin – Rade Šerbedžija. Kovač – Krešimir Zidarić.
26. I. 1968.

Podijelite:
Autor: Lucija Ljubić i Martina Petranović